top of page

 CONTRACT HIKING

Vertrek

 

Neem voor vertrek de tijd voor het leggen van contact, het voorbereiden van de dieren en uitrusting, het opvolgen van instructies en het kennismaken met de ezel.

Aankomsttijden  voor de wandeling  :  

 

Wandeling van 1 uur tot 1 dag : voor de start van de wandeling.

 

Wandeling van 2 tot 7 dagen:

Voor een soepel verloop van uw wandeling is het noodzakelijk om vroeg in de ochtend te vertrekken. Daarom moeten we de dag ervoor tussen 17.00 en 19.00 uur een afspraak op de boerderij maken. We bespreken in deze tijd:

- De wandelroute met de IGN-kaart.
We bezorgen je een wandelboekje met de topo.
- Het overhandigen van zadeltassen (ze worden vastgemaakt aan het pakzadel van de ezel) om de volgende ochtend gevuld te worden
- Tips en advies voor wandelen met een ezel

 

Betaalvoorwaarden

 

Aanbetaling van 30  % dient bij boeking te worden betaald.

Het saldo wordt betaald op de dag van vertrek van de wandeling.

Cheques en contant geld worden geaccepteerd voor de betaling van uw wandeling.

 

Borgtocht  (ezel en uitrusting)

 

een aanbetaling van  150 € wordt gevraagd per cheque of contant.

Het wordt als volgt naar u teruggestuurd:  :  geheel of gedeeltelijk, op de dag van het einde van de trektocht, op voorwaarde dat de ezel en de uitrusting worden teruggegeven zonder verlies, beschadiging of verslechtering van uw kant.

 

Annulering

 

Bij annulering voor vertrek door de klant wordt de betaalde aanbetaling door de verhuurder ingehouden.

 

In geval van annulering voor vertrek door de verhuurder, moet deze de klant het dubbele van de betaalde aanbetaling terugbetalen.

 

Onderbreking van de wandeling

 

Elke gestarte wandeling is volledig verschuldigd.

 

 

Verantwoordelijkheden

 

Tijdens uw trektocht profiteert u van onze Burgerlijke Aansprakelijkheidsgarantie voor lichamelijk letsel of materiële schade waarvoor wij ten opzichte van u verantwoordelijk zouden zijn bevonden.

De ezel is echter uw verantwoordelijkheid. U bent de bewaker van de ezel... U moet ervoor zorgen dat u gedekt bent door uw eigen verzekering voor schade of ongevallen veroorzaakt door of door uw schuld.

U moet ook verzekerd zijn voor lichamelijk letsel en schade aan uw persoonlijke eigendommen.

Om uw wandeling te boeken, moet u een verzekeringsbewijs overleggen dat de wandeling met een ezel dekt.

 

Je mag niet op ezels rijden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als een kind op een ezel rijdt.

 

risico's

 

Elke fysieke activiteit in de buitenlucht brengt een risico met zich mee, hoe minimaal ook. Elke deelnemer is hiervan op de hoogte en gaat ervan uit met volledige kennis van zaken. Hij verbindt zich ertoe geen verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele ongevallen, noch voor de huurder van de ezels, noch voor andere dienstverleners. Elke deelnemer moet zich houden aan de regels van voorzichtigheid en veiligheid gegeven door de verhuurder die niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor ongevallen veroorzaakt door de onvoorzichtigheid van de leden van de groep.

Wat betreft niet-begeleide wandelingen, de circuits worden verkocht met een beschrijving van de route en een kaart van het gebied. Elke deelnemer dient zich te houden aan de voorzichtigheidsregels en de adviezen van de topogids op te volgen, de organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die het gevolg zijn van onvoorzichtigheid van een deelnemer. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de beschrijving of voor een fout in het lezen van de kaart door de gebruiker.

De excursie veronderstelt de aanvaarding van het risico van onvoorziene gebeurtenissen als gevolg van bijvoorbeeld een wijziging van de natuurlijke elementen op de route.

De organisatoren behouden zich het recht voor om, indien bijzondere omstandigheden die de veiligheid van de groep in gevaar brengen, het reisschema of bepaalde diensten van het programma te wijzigen.

 

Dieren

 

Voor niet-begeleide wandelingen blijft het iedereen vrij om op eigen verantwoordelijkheid een huisdier mee te nemen. Wij wijzen u echter op de risico's en de beperkingen die dit met zich mee kan brengen (ontvangst in huisvesting, oversteek van kuddes, enz.).

bottom of page